Regulamin

 

§ 1 Informacje ogólne

Poniższy regulamin określa zasady dostępu oraz warunki korzystania z zasobów serwisu internetowego Najlepszewkuchni.pl

Celem niniejszego serwisu jest rozpowszechnianie umiejętności kulinarnych, pomysłów i przepisów kulinarnych użytkowników z użyciem produktów marki Łaciate.

Najlepszewkuchni.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Najlepszewkuchni.pl powiadomi użytkowników zamieszczając informację na stronie Najlepszewkuchni.pl – 7 dni przed wejściem w życie zmian. W razie braku akceptacji zmian Regulaminu użytkownik może do dnia wejścia w życie zmian zrezygnować z uczestnictwa w serwisie Najlepszewkuchni.pl poprzez usunięcie Konta.

Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

Właścicielem serwisu jest Spółdzielnia Mleczarska “MLEKPOL” sp. z o.o. z siedzibą w Grajewie, ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo, NIP 719-00-00-425, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000045142.

§ 2 Definicje

Pod pojęciem „Regulaminu" rozumie się niniejszy tekst.
Pod pojęciem „Administrator” rozumie się “NuOrder” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Pod pojęciem „Serwis” rozumie się stronę internetową Najlepszewkuchni.pl
Pod pojęciem „Użytkownika" rozumie się każdą osobę zarejestrowaną w serwisie Najlepszewkuchni.pl
Pod pojęciem „Konto Użytkownika" rozumie się zbiór danych umożliwiających identyfikację, autoryzacje i funkcjonowanie Użytkownika w serwisie Najlepszewkuchni.pl.
Pod pojęciem „Zawartości" na potrzeby Regulaminu, rozumie się przepis, komentarz, wypowiedź, obrazek, zdjęcie lub dowolny tekst zamieszczony w serwisie.
Pod pojęciem „Zdjęcia" rozumie się każde zdjęcie, które obrazuje "efekt końcowy" wykonania przepisu (tj. dania, deseru, itd.). Zdjęcia nieprzedstawiające efektu końcowego potrawy mogą być usunięte z serwisu po uprzednim poinformowaniu użytkownika o dostrzeżeniu nadużycia. Użytkownik otrzymuje informację na adres email podany podczas rejestracji w serwisie. Wymóg ten nie dotyczy "Zdjęć w przepisach krok po kroku".
Pod pojęciem „Przepis" rozumie się opisanie autorskiego procesu przygotowania danej potrawy, tj. spis czynności, krok po kroku, prowadzących do przyrządzenia potrawy, przy czym przepis kulinarny zamieszczony przez Użytkownika na stronach serwisu Najlepszewkuchni.pl powinien zawierać:
a) nazwę potrawy,
b) listę składników niezbędnych do przygotowania potrawy wraz z podaniem ich ilości – lista składników powinna znajdować się w odpowiednich polach do tego przeznaczonych,
c) opis wykonywanych czynności prowadzących do przygotowania potrawy, tak by sposób wykonania był jasny i czytelny, nie pozostawiający wątpliwości,
d) czas obróbki termicznej, jeśli przygotowanie potrawy tego wymaga.
„Przepisem” nie może być nazwany sposób podania potrawy ani później zamieszczony przepis różniący się od wcześniejszego sposobem podania bądź jedynie wariantem smakowym. „Przepisy” późniejsze, które różnią się od siebie jedynie sposobem podania” bądź wariantem smakowym mogą zostać usunięte z Serwisu.
Wszelkie warianty smakowe powinny zawierać się w jednym Przepisie jako dodatkowa propozycja. Przepis nie powinien zawierać linków do innych Przepisów w Serwisie.
Ze względu na dążenie do utrzymania wysokich standardów i spełnienie wskazanych wyżej wymogów dla Zawartości zamieszczonej w Serwisie, Administrator zastrzega sobie prawo usuwania Zawartości niespełniającej tych wymagań lub co do której inny Użytkownik zgłosił uzasadnione zastrzeżenia.
W przypadku Przepisów na napoje (w tym drinki) należy podać co najmniej 3 składniki - nie wliczając lodu i ozdób jako składników. Każdy Przepis powinien składać się z co najmniej 3 zdań opisujących sposób wykonania.
Pod pojęciem „Przepisy dla dzieci” rozumiane są Przepisy oznaczone jako przeznaczone dla dzieci, które podlegają dodatkowej weryfikacji.
Status „Przepisu dla dzieci” mogą otrzymać wyłącznie te, które spełniają następujące kryteria: zawierają składniki odpowiednie dla dzieci (nie zawierają alkoholu, innych produktów dla dorosłych oraz nie zawierają składników m.in. takich jak sól, czyli uznawanych za nieodpowiednie dla dzieci w danym wieku). Dodatkowo przepis wyróżnia się sposobem przygotowania przeznaczonym dla dzieci w odpowiednim wieku (dania, które nie zostałyby podane dorosłym, ze względu na dziecięcy sposób podania lub przygotowania potrawy). Zakłada się, że część przepisów ze statusem dla „dzieci” nie będzie wyróżniała się specjalnym przygotowaniem (np. zupki dla niemowląt) ale wówczas Moderator Serwisu weźmie pod uwagę skład potrawy, która powinna zawierać składniki dozwolone dla dzieci w określonym przez Użytkownika wieku. Przepisy nie spełniające tych wymagań nie będą mogły być oznaczone jako „dla dzieci”.
Pod pojęciem „Sposób podania” rozumie się spis czynności prowadzących jedynie do ułożenia potrawy na talerzu.
Pod pojęciem „Potrawa" rozumie się posiłek stworzony z jadalnych składników.
Pod pojęciem „Zdjęcia w przepisach krok po kroku” rozumiemy wszystkie zdjęcia, które zostały dodane do przepisów oznaczonych kategorią „krok po kroku”. Zdjęcia w przepisach krok po kroku są rozumiane jako zdjęcia obrazujące poszczególne, następujące po sobie etapy prowadzące do zrealizowania Przepisu oraz zdjęcie efektu końcowego. Zdjęciem głównym jest zdjęcie przedstawiające ‘efekt końcowy’ wykonania Przepisu (tj. dania, deseru). Zdjęcia przedstawiające poszczególne etapy przygotowania potrawy mogą być umieszczane jedynie w odpowiedniej kolejności.
"Zdjęcia w przepisach krok po kroku” nie mogą zawierać:
a) fotografii samodzielnych składników
b) podobnych zdjęć, różniących się jedynie ułożeniem, powtarzających się zdjęć i nic niewnoszących do Przepisu.
Pod pojęciem „Przepis krok po kroku” rozumie się sposób przygotowania danej potrawy wyrażony poprzez odpowiedni opis oraz odpowiadające temu opisowi zdjęcie. Każdy „Przepis krok po kroku” może być zaopatrzony w zdjęcia poszczególnych, następujących po sobie etapów. Jest możliwość umieszczenia przepisu krok po kroku bez zdjęć obrazujących etapy przygotowania.
”Przepis krok po kroku” powinien zawierać:
a) nazwę potrawy
b) listę składników niezbędnych do przygotowania potrawy wraz z podaniem ich ilości –lista składników powinna znajdować się w odpowiednich polach do tego przeznaczonych, składniki należy wpisywać w osobnych liniach, w polach do tego przeznaczonych.
c) opis wykonywanych czynności prowadzących do przygotowania danej potrawy zobrazowany odpowiednim zdjęciem - tak by sposób wykonania był jasny i czytelny, nie pozostawiający wątpliwości
d) czas obróbki termicznej, jeśli przygotowanie potrawy tego wymaga
„Przepisem krok po kroku” nie może być nazwany sposób podania potrawy ani później zamieszczony Przepis różniący się od wcześniejszego sposobem podania bądź jedynie wariantem smakowym. „Przepisy krok po kroku” wpisane później, które różnią się od siebie jedynie sposobem podania bądź wariantem smakowym mogą zostać usunięte z Serwisu.
„Przepisy krok po kroku” zostały przygotowane specjalnie z myślą by ułatwić Użytkownikom przyrządzanie potraw. W myśl tej zasady Przepisy powinny posiadać odpowiedni poziom skomplikowania (złożoności), które uzasadniają obrazowanie za pomocą zdjęć poszczególnych etapów przygotowania, co oznacza, że „Przepisy krok po kroku” nie mogą zawierać przepisów czy sposobów podania na dania takie jak: kawa, herbata, kanapka składająca się z mniej niż 6 składników, kompoty, koktajle, sałatki składające się z mniej niż 5 składników, drinki składające się z mniej niż 5 składników, naleśniki (ciasto na naleśniki), sosy składające się z mniej niż 5 składników, gofry, serki/twarożki z dodatkami, jajecznica sama lub z dodatkami, frytki, kremy, koreczki, szaszłyki - wytrawne i owocowe, jajko sadzone, przekąski z ciasta francuskiego składające się z mniej niż 5 składników, pasty (z tuńczyka, twarogowe, serowe), warzywa z dodatkami, warzywa smażone, warzywa gotowane (bób, ziemniaki z ziołami, ziemniaki opiekane, talarki), desery lodowe (jeśli lody zostały zakupione, nie przygotowane samodzielnie), wody i lemoniady smakowe.
Wszelkie warianty smakowe powinny zawierać się w jednym Przepisie jako dodatkowa propozycja. Administrator ma prawo usunąć „Przepis krok po kroku”, który nie spełnia warunków Regulaminu.
Pod pojęciem „Plagiat” rozumie się bezprawne przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzego przepisu lub zdjęcie, bądź celowym wprowadzeniu w błąd, co do autorstwa utworu.
Przepisy zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie mogą zostać zweryfikowane pod kątem zgodności z Regulaminem w dowolnym czasie.
Wobec osób dopuszczających się plagiatów stosowane będą kary w postaci:
a) Kasowania zdjęć i przepisów uznawanych za plagiat.
b) Za każdorazowo znaleziony plagiat Moderator Serwisu ma prawo odjąć Użytkownikowi 100 punktów.
c) Trzecie upomnienie może skutkować usunięciem Użytkownika z Serwisu.

§ 3 Konto

Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto w serwisie Najlepszewkuchni.pl. Dostęp do Konta użytkownika jest chroniony hasłem, które nie może być przekazywane osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu konto może zostać usunięte, po uprzednim wezwaniu przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych. Do rejestracji w Serwisie konieczna jest akceptacja Regulaminu.

§ 4 Zawartość w serwisie Najlepszewkuchni.pl

Zawartość zamieszczona w serwisie Najlepszewkuchni.pl, nie może być sprzeczna z normami etycznymi oraz prawnymi, obowiązującymi w Polsce, ani naruszać dobrych obyczajów i zasad Netykiety (zbiór zasad obowiązujących w Internecie)”.
W Serwisie nie wolno zamieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, naruszających dobro innych osób, firm lub instytucji. W szczególności :
a) Treści uznanych za wulgarne, nieobyczajne, obraźliwe dla innych użytkowników, oszczercze wobec innych, prześmiewcze, odnoszące się negatywnie do cech charakteru lub wyglądu osób,
b) Treści dyskryminujących na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, politycznym, etc.,
c) Treści łamiących prawa autorskie i przyczyniających się do rozpowszechnienia piractwa,
d) Zabronione jest oferowanie wszelkich usług lub przedmiotów, w szczególności takich, których obrót jest prawnie zakazany.
e) Zabronione jest umieszczanie w treści Zawartości aktywnych odnośników do innych serwisów WWW, za wyjątkiem autorskich prywatnych blogów. Adresy takie będą usuwane z Zawartości.
W przypadku naruszenia ww. wymogów Administrator może wysłać upomnienie do autora, a nawet usunąć ww. treści. W przypadku wysłania 3 upomnień dot. ww. treści konto użytkownika może zostać usunięte z serwisu.
Dodawana Zawartość powinna spełniać wymogi: poprawnej polszczyzny, składni języka polskiego. W przypadku Przepisów – zawierać czytelny, jasny i zrozumiały opis sposobu przygotowania dania, tak aby pozostali Użytkownicy nie mieli problemów z wykorzystaniem danego Przepisu. W przypadku niespełnienia tego wymogu Przepis może zostać usunięty z Serwisu, po uprzednim wezwaniu do wprowadzenia poprawek
Zawartość Serwisu ma charakter poradnikowy i może być używana i rozpowszechniana wyłącznie w celach prywatnych. Używanie jej w celach zarobkowych w jakiejkolwiek formie jest naruszeniem praw autorskich autorów Przepisów. Modyfikacji oraz używania przepisów może jedynie dokonać właściciel portalu
Administrator serwisu Najlepszewkuchni.pl ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który umieścił w Serwisie Zawartość naruszającą obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje, pomimo uprzedniego wezwania do zaprzestania naruszeń.
W ww. przypadku administrator serwisu ma prawo do wstrzymania wydania nagród, które zostały zamówione za punkty zdobyte w ten sposób. Punkty nie są wówczas zwracane na konto.
Użytkownik ma prawo zgłosić Administratorowi każdy przypadek niezgodności Zawartości z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszającą zasady Netykiety. Zgłoszenie naruszenia zostanie rozpatrzone przez Administratora.
Zabronione jest wykorzystywanie serwisu Najlepszewkuchni.pl do nielegalnej dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, materiałów obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
Teksty, pytania i odpowiedzi, oceny, lub jakakolwiek inna Zawartość serwisu zamieszczona przez Użytkowników serwisu Najlepszewkuchni.pl, uznana przez Administratora za pozbawioną merytorycznej wartości, nierzeczową, lub niezwiązaną z tematem mogą zostać usunięte. Postanowienie dotyczy również Przepisów niespełniających warunków przyjętych na potrzeby Regulaminu (§2).

Użytkownik serwisu wyraża zgodę na modyfikację oraz wykorzystanie umieszczonej przez niego Zawartości w serwisie Najlepszewkuchni.pl, facebook.com/najlepszewkuchniPL

§ 5 Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) NuOrder Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 48/12, Warszawa 00-872 . Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych. NuOrder sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiając ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.
NuOrder sp. z o.o. nie przekazuje zgromadzonych danych innym osobom i instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Dane osobowe Użytkowników serwisu Najlepszewkuchni.pl są przechowywane przez Administratora serwisu Najlepszewkuchni.pl.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres: Dział Marektingu NuOrder Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 48/12, Warszawa 00-872 z dopiskiem “Dane osobowe”.
Jeśli Użytkownik nie chce, aby serwis Najlepszewkuchni.pl przetwarzał jego dane osobowe, powinien wysłać pismo na adres Dział Marektingu NuOrder Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 48/12, Warszawa 00-872 z dopiskiem “Dane osobowe”.

Na życzenie Użytkownika Administrator może usunąć Konto Użytkownika z serwisu Najlepszewkuchni.pl

§ 6 System punktowy i nagrody 

Punktowane aktywności - aktywność Użytkownika w serwisie Najlepszewkuchni.pl nagradzana punktami.
Liczba punktów - wartość dane aktywności Użytkownika w serwisie Najlepszewkuchni.pl
Limit dzienny - narzucony limit na dzień dla punktowania danej aktywności dla Użytkownika w serwisie Najlepszewkuchni.pl

Punktowanie aktywności Liczba punktów       Limit dzienny
Założenie profilu 5 jednorazowe
Wypełnienie profilu 10 jednorazowe
Dodanie przepisu 10 brak limitu
Dodanie przepisu video 15 brak limitu

Dodanie przepisu z wykorzystaniem

śmietanki Łaciate

15 brak limitu
Otrzymanie "like'a" na swój przepis 1 brak limitu
Otrzymanie oceny 4 lub 5 za swój przepis 1 brak limitu
Ocena istniejącego przepisu 2 3
Dodanie do istniejącego przepisu zdjęcia swojego dania, które powstało na jego bazie        5 brak limitu
Udostępnienie przepisu w mediach społecznościowych 1 brak limitu
Udostępnienie swojej książki kucharskiej w mediach społecznościowych 5 brak limitu
Ocena artykułu 2 3
Zostanie fanem marki na FB 10 jednorazowe
Dodanie przepisu video z wykorzystaniem Śmietanki Łaciatej 10 brak limitu
Dodanie przepisu ze zdjęciem potrawy na którym znajduje się Śmietanka Łaciata 10 brak limitu
Udostępnienie przepisu ze Śmietanką Łaciatą w mediach społecznościowych 10 brak limitu

 

Niepunktowane  aktywności                       Argument braku punktacji                 
Dodanie do istniejącego przepisu faktycznego czasu realizacji                            Ważne, by faktyczny czas realizacji przez czytelników był wiarygodny
Założenie książki kucharskiej Założenie książki jest benefitem dla użytkownika

 

Automatyczny system premiowania użytkowników punktami obowiązuje od dn. 01.12.2017 r. do dn. 31.03.2018 r. Po zakończeniu każdego miesiąca trwania akcji, nagrodzonych zostanie trzech użytkowników z najwyższą liczbą zdobytych punktów.

 

I miejsce: 500 zł

II miejsce: 300 zł

III miejsce: 200 zł

 

§ 6 Podatki

Nagrody zwykłe otrzymane w konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Użytkownicy serwisu zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wystawienia informacji podatkowej / PIT 8-C/. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wystawiony PIT z powodu niepodania lub podania błędnych danych

 

§ 7 Postępowanie reklamacyjne

Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.
Użytkownik może zgłaszać reklamacje w następujący sposób: na adres korespondencyjny: NuOrder Sp. z o.o. ul. Chłodna 48/12, 00-872 Warszawa oraz na adres poczty elektronicznej: office@nuorder.pl
W reklamacji Użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj nieprawidłowości. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Użytkownika o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

 

§ 8 Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikami wynikłe na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym: według miejsca zamieszkania pozwanego, według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem, według miejsca wykonania umowy.
W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Administratorem a Użytkownikami, Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową oraz ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 9 Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Administratora

Administrator wraz z Użytkownikami dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczane w Serwisie były zgodne z niniejszym Regulaminem i zasadami „Netykiety”
Administrator może usunąć lub modyfikować Zawartość zamieszczoną przez Użytkowników w Serwisie, jeżeli jest ona sprzeczna z celami Serwisu, narusza warunki „Netykiety” lub warunki niniejszego Regulaminu. W szczególności Administrator ma prawo usunąć z Serwisu daną Zawartość po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia „nadużycia” na tę Zawartość. Informacje o usunięciu lub modyfikacji Zawartości albo zgłoszeniu nadużycia wysyłane są na adres email użytkownika podany podczas rejestracji. Osoby korzystające z Zawartości zawartych w Serwisie czynią to na własną odpowiedzialność. Administracja serwisu Najlepszewkuchni.pl dokłada wszelkich starań, by publikowane informacje, przepisy i porady zostały sprawdzone i były zgodne z prawdą, nie bierze jednak odpowiedzialności za ich wykorzystanie.
W celu korzystania z Serwisu Administrator zaleca korzystanie z niżej wymienionych przeglądarek internetowych: MS Internet Explorer 9.x - 11.x, Firefox 16.x - 22.x, Opera 10.x - 15.x, Google Chrome 20.x. – 28.x, Safari 5.x (Windows), Safari 6.x (OS X). Zalecane przeglądarki dla systemów mobilnych to: Android Browser w wersjach: 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 4.0, 4.1, 4.2, Opera Mini w wersjach od 5.0 do 7.0, iOS Safari w wersjach 3.2, 4.0-4.1, 4.2-4.3, 5.0-5.1, 6.0-6.1, Blackberry Browser w wersjach 7.0 i 10.0, Opera w wersjach 12.1 lub 15.0, Safari w wersjach 5.1 lub 6.0, Chrome w wersjach 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, Firefox w wersjach 20.0, 21,0, 22,0, 23.0, Internet Explorer w wersjach 9.0, 10.0, 11.0

 

§ 10 Postanowienia końcowe

 

Korzystając z Przepisów zamieszczonych w serwisie Najlepszewkuchni.pl należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
Porady dotyczące odżywiania, zamieszczone w serwisie nie mogą zastąpić fachowej porady lekarskiej.
Korzystanie z serwisu www.najlepszewkuchni.pl oznacza pełną akceptację treści Regulaminu.