Regulamin

Spis treści

§ 1 Informacje ogólne

1. Poniższy regulamin oraz polityka prywatności serwisu najlepszewkuchni.pl, zwany dalej „Regulaminem” definiuje zasady dostępu i zasady korzystania z zasobów serwisu internetowego Najlepszewkuchni.pl. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219).

2. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu administrator serwisu powiadomi użytkowników zamieszczając informację na stronie Serwisu na minimumm 14 dni przed wejściem w życie zmian. W razie braku akceptacji zmian Regulaminu użytkownik może do dnia wejścia w życie zmian zrezygnować z uczestnictwa w Serwisie Najlepszewkuchni.pl poprzez usunięcie Konta. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.

3. Serwis promuje produkty żywnościowe producenta Mlekpol oraz przepisy kulinarne i porady kulinarne wykorzystujące produkty wyżej wymienionego producenta zwane dalej „Produktami”.

4. Właścicielem serwisu jest Spółdzielnia Mleczarska „MLEKPOL” z siedzibą w Grajewie, ul. Elewatorska 13, 19-203 Grajewo, NIP 719-00-00-425, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000045142.

5. Administratorem danych i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne w Serwisie jest F11 Ventures Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie (03-840 Warszawa), ul. Grochowska 306/308, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000598868, NIP 5252645302, REGON 363651130, (dalej: „Administrator Serwisu” lub „Administrator”), adres e-mail: admin@najlepszewkuchni.pl.

§ 2 Definicje

Pod pojęciem „Regulaminu" rozumie się niniejszy tekst.
Pod pojęciem „Administrator” rozumie się F11 Ventures Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie, Pod pojęciem „Serwis” rozumie się stronę internetową Najlepszewkuchni.pl Pod pojęciem „Użytkownika" rozumie się każdą osobę zarejestrowaną w serwisie Najlepszewkuchni.pl Użytkownikiem może zostać:
- osoba pełnoletnia (mająca ukończone co najmniej 18 lat)
- osoba niepełnoletnia, mająca ukończone co najmniej 13 lat, o ile zgodę na jej rejestrację w serwisie udzieli rodzic (opiekun prawny)
- osobna niepełnoletnia, nie mająca ukończonych 13 lat, o ile rejestracji w serwisie dokonana jej rodzic (opiekun prawny)

Pod pojęciem „Konto Użytkownika" rozumie się zbiór danych umożliwiających identyfikację, autoryzacje i funkcjonowanie Użytkownika w serwisie Najlepszewkuchni.pl.
Pod pojęciem „Zawartości" na potrzeby Regulaminu, rozumie się przepis, komentarz, wypowiedź, obrazek, poradę kulinarną, artykuł, zdjęcie lub dowolny tekst zamieszczony w serwisie. Zawartość może w szczególności przedstawiać sposób przygotowywania danej potrawy z wykorzystaniem Produktów (przepis w formie tekstowej, wizualizacja kolejnych kroków przygotowywania potrawy, materiał filmowy przedstawiający przygotowanie potrawy), a także gotową potrawę, a także sposób podania potraw

Pod pojęciem „Zdjęcia" rozumie się każde zdjęcie, które obrazuje "efekt końcowy" wykonania przepisu. Zdjęcia nieprzedstawiające efektu końcowego potrawy lub zdjęcie, co do którego autentyczności właściciel Serwisu ma wątpliwości, mogą być usunięte z serwisu po uprzednim poinformowaniu użytkownika o dostrzeżeniu nadużycia. Użytkownik otrzymuje informację na adres email podany podczas rejestracji w serwisie.
Pod pojęciem „Przepis" rozumie się opisanie autorskiego procesu przygotowania danej potrawy, tj. spis czynności, krok po kroku, prowadzących do przyrządzenia potrawy, przy czym przepis kulinarny zamieszczony przez Użytkownika na stronach serwisu Najlepszewkuchni.pl powinien zawierać:

a) nazwę dania
b) listę składników niezbędnych do przygotowania dania wraz z podaniem ich ilości – lista składników powinna znajdować się w odpowiednich polach do tego przeznaczonych,
c) opis wykonywanych czynności prowadzących do przygotowania potrawy, tak by sposób wykonania był jasny i czytelny, nie pozostawiający wątpliwości,
d) czas obróbki termicznej, jeśli przygotowanie potrawy tego wymaga.
„Przepisem” nie może być nazwany sposób podania potrawy ani później zamieszczony przepis różniący się od wcześniejszego sposobem podania bądź jedynie wariantem smakowym. „Przepisy” późniejsze, które różnią się od siebie jedynie sposobem podania” bądź wariantem smakowym mogą zostać usunięte z Serwisu.

Wszelkie warianty smakowe powinny zawierać się w jednym Przepisie jako dodatkowa propozycja. Przepis nie powinien zawierać linków do innych Przepisów w Serwisie. Ze względu na dążenie do utrzymania wysokich standardów i spełnienie wskazanych wyżej wymogów dla Zawartości zamieszczonej w Serwisie, Administrator zastrzega sobie prawo usuwania Zawartości niespełniającej tych wymagań lub co do której inny Użytkownik zgłosił uzasadnione zastrzeżenia.
Jednocześnie Administrator zastrzega sobie prawo uprzedniej moderacji treści zamieszczanych w Serwisie przed ich opublikowaniem.
Pod pojęciem „Przepisy dla dzieci” rozumiane są Przepisy oznaczone jako przeznaczone dla dzieci, które podlegają dodatkowej weryfikacji.
Status „Przepisu dla dzieci” mogą otrzymać wyłącznie te, które spełniają następujące kryteria: zawierają składniki odpowiednie dla dzieci (nie zawierają alkoholu, innych produktów dla dorosłych oraz nie zawierają składników m.in. takich jak sól, czyli uznawanych za nieodpowiednie dla dzieci w danym wieku). Dodatkowo przepis wyróżnia się sposobem przygotowania przeznaczonym dla dzieci w odpowiednim wieku (dania, które nie zostałyby podane dorosłym, ze względu na dziecięcy sposób podania lub przygotowania potrawy). Zakłada się, że część przepisów ze statusem dla „dzieci” nie będzie wyróżniała się specjalnym przygotowaniem (np. zupki dla niemowląt) ale wówczas Moderator Serwisu weźmie pod uwagę skład potrawy, która powinna zawierać składniki dozwolone dla dzieci w określonym przez Użytkownika wieku. Przepisy nie spełniające tych wymagań nie będą mogły być oznaczone jako „dla dzieci”. Pod pojęciem „Sposób podania” rozumie się spis czynności prowadzących jedynie do ułożenia potrawy na talerzu. Pod pojęciem „Potrawa" lub „Danie” rozumie się posiłek stworzony z jadalnych składników.

Pod pojęciem „Zdjęcia w przepisach krok po kroku” rozumiemy wszystkie zdjęcia, które zostały dodane do przepisów oznaczonych kategorią „krok po kroku”. Zdjęcia w przepisach krok po kroku są rozumiane jako zdjęcia obrazujące poszczególne, następujące po sobie etapy prowadzące do zrealizowania Przepisu oraz zdjęcie efektu końcowego. Zdjęciem głównym jest zdjęcie przedstawiające ‘efekt końcowy’ wykonania Przepisu (tj. dania, deseru). Zdjęcia przedstawiające poszczególne etapy przygotowania potrawy mogą być umieszczane jedynie w odpowiedniej kolejności. "Zdjęcia w przepisach krok po kroku” nie mogą zawierać:
a) fotografii samodzielnych składników
b) podobnych zdjęć, różniących się jedynie ułożeniem, powtarzających się zdjęć i nic niewnoszących do Przepisu. Pod pojęciem „Przepis krok po kroku” rozumie się sposób przygotowania danej potrawy wyrażony poprzez odpowiedni opis oraz odpowiadające temu opisowi zdjęcie. Każdy „Przepis krok po kroku” może być zaopatrzony w zdjęcia poszczególnych, następujących po sobie etapów. Jest możliwość umieszczenia przepisu krok po kroku bez zdjęć obrazujących etapy przygotowania.
”Przepis krok po kroku” powinien zawierać:
a) nazwę potrawy
b) listę składników niezbędnych do przygotowania potrawy wraz z podaniem ich ilości –lista składników powinna znajdować się w odpowiednich polach do tego przeznaczonych, składniki należy wpisywać w osobnych liniach, w polach do tego przeznaczonych.
c) opis wykonywanych czynności prowadzących do przygotowania danej potrawy zobrazowany odpowiednim zdjęciem - tak by sposób wykonania był jasny i czytelny, nie pozostawiający wątpliwości
d) czas obróbki termicznej, jeśli przygotowanie potrawy tego wymaga „Przepisem krok po kroku” nie może być nazwany sposób podania potrawy ani później zamieszczony Przepis różniący się od wcześniejszego sposobem podania bądź jedynie wariantem smakowym. „Przepisy krok po kroku” wpisane później, które różnią się od siebie jedynie sposobem podania bądź wariantem smakowym mogą zostać usunięte z Serwisu.

„Przepisy krok po kroku” zostały przygotowane specjalnie z myślą by ułatwić Użytkownikom przyrządzanie potraw. W myśl tej zasady Przepisy powinny posiadać odpowiedni poziom skomplikowania (złożoności), które uzasadniają obrazowanie za pomocą zdjęć poszczególnych etapów przygotowania, co oznacza, że „Przepisy krok po kroku” nie mogą zawierać przepisów czy sposobów podania na dania takie jak: kawa, herbata, kanapka składająca się z mniej niż 6 składników, kompoty, koktajle, sałatki składające się z mniej niż 5 składników, drinki składające się z mniej niż 5 składników, naleśniki (ciasto na naleśniki), sosy składające się z mniej niż 5 składników, gofry, serki/twarożki z dodatkami, jajecznica sama lub z dodatkami, frytki, kremy, koreczki, szaszłyki - wytrawne i owocowe, jajko sadzone, przekąski z ciasta francuskiego składające się z mniej niż 5 składników, pasty (z tuńczyka, twarogowe, serowe), warzywa z dodatkami, warzywa smażone, warzywa gotowane (bób, ziemniaki z ziołami, ziemniaki opiekane, talarki), desery lodowe (jeśli lody zostały zakupione, nie przygotowane samodzielnie), wody i lemoniady smakowe.

Wszelkie warianty smakowe powinny zawierać się w jednym Przepisie jako dodatkowa propozycja. Administrator ma prawo usunąć „Przepis krok po kroku”, który nie spełnia warunków Regulaminu.
Pod pojęciem „Plagiat” rozumie się bezprawne przypisanie sobie autorstwa całości lub części cudzego przepisu lub zdjęcie, bądź celowym wprowadzeniu w błąd, co do autorstwa utworu.
Przepisy zamieszczane przez Użytkowników w Serwisie mogą zostać zweryfikowane pod kątem zgodności z Regulaminem w dowolnym czasie.
Wobec osób dopuszczających się plagiatów stosowane będą kary w postaci:
a) Kasowania zdjęć i przepisów uznawanych za plagiat.
b) Usunięcia Użytkownika z Serwisu (w przypadku powtarzających się plagiatów).

§ 3 Konto

1. Użytkownik może posiadać maksymalnie jedno konto w serwisie Najlepszewkuchni.pl. Dostęp do Konta użytkownika jest chroniony hasłem, które nie może być przekazywane osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia łamania przez Użytkownika zasad niniejszego Regulaminu konto może zostać usunięte, po uprzednim wezwaniu przez Administratora do zaprzestania naruszeń. Każde nowo założone konto podlega aktywacji, polegającej na odebraniu wiadomości wysłanej na skrzynkę e-mailową Użytkownika oraz postępowaniu według instrukcji w niej zawartych. Do rejestracji w Serwisie konieczna jest akceptacja Regulaminu. Założenie kolejnego konta przez tego samego Użytkownika uważane jest za naruszenie zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Ponowne założenie konta przez Użytkownika, którego Konto zostało usunięte przez Administratora z powodu naruszenia zasad Regulaminu, wymaga zgody Administratora. Celem uzyskania takiej zgody Użytkownik winien wystąpić do Administratora na piśmie, wysłanym na adres Administratora podany w §1 ust. 4 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres kontaktowy Administratora.
3. Administrator Serwisu, niezależnie od prawa do usunięcia Konta, ma prawo usunąć poszczególne treści zamieszczone przez Użytkownika, naruszające zasady określone w niniejszym Regulaminie.
4. Użytkownik może ponadto w trakcie rejestrowania się w Serwisie lub w okresie późniejszym udzielić następujących zgód:
a) zgody na przesyłanie w formie e-mail lub sms, informacji handlowych związanych z uczestnictwem w Serwisie w rozumieniu ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. z 2002r. , nr 144, 1204 z późn. zm.).
b) zgody na przesyłanie informacji handlowych związanych z uczestnictwem w Serwisie, w tym informacji o działaniach , konkursach , akcjach podejmowanych za pośrednictwem Serwisu. przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych ( telefon, Internet) zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.)

5. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta. Na żądanie Użytkownika Administrator usunie Konto niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

§ 4 Zawartość w serwisie Najlepszewkuchni.pl

Zawartość zamieszczona w serwisie Najlepszewkuchni.pl, nie może być sprzeczna z normami etycznymi oraz prawnymi, obowiązującymi w Polsce, ani naruszać dobrych obyczajów i zasad Netykiety (zbiór zasad obowiązujących w Internecie)”. W Serwisie nie wolno zamieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, naruszających dobro innych osób, firm lub instytucji. W szczególności:
a) Treści uznanych za wulgarne, nieobyczajne, obraźliwe dla innych użytkowników, oszczercze wobec innych, prześmiewcze, odnoszące się negatywnie do cech charakteru lub wyglądu osób,
b) Treści dyskryminujących na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej, politycznym, etc.,
c) Treści łamiących prawa autorskie i przyczyniających się do rozpowszechnienia piractwa; treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa, dobra osobiste, w tym majątkowych przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich i innych praw własności intelektualnej
d) Zabronione jest oferowanie wszelkich usług lub przedmiotów, w szczególności takich, których obrót jest prawnie zakazany.
e) Zabronione jest umieszczanie w treści Zawartości aktywnych odnośników do innych serwisów WWW, za wyjątkiem autorskich prywatnych blogów. Adresy takie będą usuwane z Zawartości.
W przypadku naruszenia ww. wymogów Administrator może wysłać upomnienie do autora, a nawet usunąć ww. treści. W przypadku wysłania 3 upomnień dot. ww. treści konto użytkownika może zostać usunięte z serwisu.
f) Treści zamieszczane w Serwisie nie mogą odnosić się do polityki, sporów historycznych lub innych tematów wzbudzających silne kontrowersje społeczne.
g) Treści zamieszczane w Serwisie nie mogą stanowić reklamy produktów lub usług, z wyjątkiem reklamy Produktów zdefiniowanych w §1 ust. 1

Dodawana Zawartość powinna spełniać wymogi: poprawnej polszczyzny, składni języka polskiego. W przypadku Przepisów – zawierać czytelny, jasny i zrozumiały opis sposobu przygotowania dania, tak aby pozostali Użytkownicy nie mieli problemów z wykorzystaniem danego Przepisu. W przypadku niespełnienia tego wymogu Przepis może zostać usunięty z Serwisu, po uprzednim wezwaniu do wprowadzenia poprawek Zawartość Serwisu ma charakter poradnikowy i może być używana i rozpowszechniana wyłącznie w celach prywatnych. Używanie jej w celach zarobkowych w jakiejkolwiek formie jest naruszeniem praw autorskich autorów Przepisów. Modyfikacji oraz używania przepisów może jedynie dokonać właściciel portalu Administrator serwisu Najlepszewkuchni.pl ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika, który umieścił w Serwisie Zawartość naruszającą obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu lub dobre obyczaje, pomimo uprzedniego wezwania do zaprzestania naruszeń. W ww. przypadku administrator serwisu ma prawo do wstrzymania wydania nagród, które zostały zamówione za punkty zdobyte w ten sposób. Punkty nie są wówczas zwracane na konto.

Użytkownik ma prawo zgłosić Administratorowi każdy przypadek niezgodności Zawartości z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszającą zasady Netykiety. Zgłoszenie naruszenia zostanie rozpatrzone przez Administratora. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu Najlepszewkuchni.pl do nielegalnej dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, materiałów obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
Teksty, pytania i odpowiedzi, oceny, lub jakakolwiek inna Zawartość serwisu zamieszczona przez Użytkowników serwisu Najlepszewkuchni.pl, uznana przez Administratora za pozbawioną merytorycznej wartości, nierzeczową, lub niezwiązaną z tematem mogą zostać usunięte. Postanowienie dotyczy również Przepisów niespełniających warunków przyjętych na potrzeby Regulaminu (§2).

Użytkownik serwisu wyraża zgodę na modyfikację oraz wykorzystanie umieszczonej przez niego Zawartości w serwisie Najlepszewkuchni.pl, facebook.com/najlepszewkuchniPL.

Użytkownik ,z chwilą dodania treści w Serwisie udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji prawnoautorskiej, z prawem udzielenia sublicencji innym podmiotom, na korzystanie z utworu, bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieokreślony, na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie - wytworzenie dowolną techniką jego egzemplarzy w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, audiowizualną, techniką cyfrową,
b) wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie.
c) emisja w telewizji, udostępnienie w sieci Internet, wyświetlenie w kinie i na innych nośnikach,
d) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów utworu dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów (w tym opakowania produktów, materiały reklamowe, w tym reklamy internetowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, reklama na bilboardach) oraz korzystanie z tak powstałych materiałów poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w lit. a) powyżej, wprowadzenie do obrotu, najem, użyczenie, wyświetlenie w kinie i na nośnikach reklam, emisję w telewizji, publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnienie w sieci Internet, wprowadzenie do pamięci komputera.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 roku, poz. 1182 z późn. zm.) F11 Ventures Sp. z o.o. Sp.K. z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji oraz dla potrzeb działań marketingowych. F11 Ventures Sp. z o.o. Sp.K. zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiając ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych. Administrator nie przekazuje zgromadzonych danych innym osobom i instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
Dane osobowe Użytkowników serwisu Najlepszewkuchni.pl są przechowywane przez Administratora serwisu Najlepszewkuchni.pl.
Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik powinien kierować na adres: ………………… z dopiskiem “Dane osobowe”.
Ponadto, administratorami danych osobowych Użytkowników mogą być również Partnerzy Administratora Serwisu lub Administratora Danych Osobowych, w tym inne podmioty współpracujące z Administratorem Serwisu lub Administratorem Danych Osobowych i prowadzące blogi lub inne serwisy internetowe do których linki znajdują się na Serwisie (np.: blogi)

2. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników dokonywane będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. ( dalej „ RODO”)

3. Administrator Danych Osobowych stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w następujących celach:
a) związanych z posiadaniem Konta w Serwisie i korzystaniem z Serwisu, w tym w celu otrzymywania informacji o działaniach, konkursach, akcjach podejmowanych za pośrednictwem Serwisu , komunikacji z Użytkownikiem w sprawie działania Serwisu, wyjaśnienia działań podejmowanych przez Użytkownika w Serwisie , w szczególności w celu weryfikacji czy działania Użytkownika Serwisu nie naruszają Regulaminu. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu następuje na podstawie art. 6 ust.1 lit.
b) RODO. tj. na podstawie umowy. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jest jednakże warunkiem zawarcia umowy o prowadzenie Konta w Serwisie.Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres posiadania przez Użytkownika Konta w Serwisie oraz do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy o prowadzenie Konta w Serwisie.

c) w celu uczestniczenia w konkursach organizowanych w Serwisie, na które to uczestnictwo Użytkownik wyraził odrębną zgodę. Przetwarzanie danych osobowych w powyższym celu następuje na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest przetwarzanie jest zgodne z prawem jeśli jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika w konkursach organizowanych za pośrednictwem Serwisu, w tym okres przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie wskazane będą w regulaminie danego konkursu akceptowanym każdorazowo przez Użytkownika przed zgłoszeniem uczestnictwa w konkursie i przy wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w konkursie.

W odniesieniu do plików cookies:
a) zbieranych w celach dostosowywania zawartości Serwisu i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej, jak również utrzymania sesji Użytkownika - przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem Serwisu, w szczególności zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz wysokiej jakości świadczonych usług. W takim wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest jest Umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

b) zbieranych w celach tworzenia statystyk, prezentacji reklam, realizacji ankiet oraz wykrywania botów i nadużyć w usługach – przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO); Prawnie uzasadnionym interesem jest prowadzenie działań promocyjnych i marketingowych, w tym uwzględnienie charakterystyki odbiorców w prowadzonych działaniach, jak również zabezpieczenie Serwisu przed próbami bezprawnej ingerencji w Serwis, np. próbami włamania do Serwisu przez osoby nieupoważnione.

5. Dane osobowe Użytkowników Serwisu będą przekazywane upoważnionym pracownikom Administratora Danych Osobowych, , a także na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych: Administratorowi Serwisu i jego upoważnionym pracownikom, podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych oraz Serwisu w których dane osobowe Użytkowników są przetwarzane , agencjom marketingowym , reklamowym, domom mediowym współpracującym z Administratorem Serwisu lub Administratorem Danych Osobowych , Partnerom Administratora Serwisu lub Administratora Danych Osobowych, oraz gdy taki obowiązek wynika z przepisów prawa na żądanie właściwych organów państwowych.

6. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy. Dane osobowe Użytkowników Serwisu nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.

7. Użytkownicy Serwisu mają prawo do:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
d) prawo do żądania przeniesienia danych.
e) prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Powyższe prawa Użytkownicy mogą zrealizować kontaktując się z Administratorem Danych Osobowych na adres mailowy Administratora Serwisu.

§ 6 Polityka Cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki Użytkownika oznacza, że będą one umieszczane w urządzeniu końcowym. Użytkownika. Użytkownik zawsze może zmienić te ustawienia.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz przypisane im dane (takie jak np.unikalny numer).

3. Pliki cookies nie służą identyfikacji i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

4. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator Serwisu.

5. Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z Administratorem Serwisu m.in. partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe agencje reklamowe ( Partnerzy). Lista Partnerów wraz z linkami do zasad określających zasady przetwarzania przez nich danych znajduje się poniżej w pkt.13.

6. Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

7. Serwis korzysta z plików cookies w celu: dostosowywania zawartości serwisu i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej (np. pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, np. rozdzielczości przeglądarki, preferencji językowych, wielkości czcionki);
tworzenia statystyk, których analiza pozwala na ulepszanie struktury i zawartości serwisu i aplikacji (np. poprawa elementów strony wynikająca z błędów technicznych serwisu, poprawiania ścieżki użytkownika, by jak najszybciej otrzymał pożądaną treść); utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła; prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego), jak też w celu uniknięcia wyświetlania reklam ponad normę jednemu użytkownikowi; realizacji ankiet - w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców; wykrywania botów i nadużyć w usługach (np. próby włamań do serwisu).

8. Z uwagi na czas życia cookies, Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje tych plików: sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej); stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

9. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, Serwis stosuje ich następujące rodzaje: niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji; funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.; reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań; statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

10. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym Serwis będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

11. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:
zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
określania ustawień dla różnych typów plików cookie, np. akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
blokowania lub usuwania cookies.

12. Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej. Ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

13. Wykaz Partnerów Administratora Serwisu lub /i Administratora Danych Osobowych, którzy mogą posiadać dostęp do plików cookies, wraz z linkiem do zasad korzystania z plików cookies przez Partnera:

1. https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/
2. https://www.facebook.com/policies/cookies/
3. https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
4. https://yandex.com/legal/privacy/
5. https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy
6. https://support.google.com/analytics/answer/7667196
7. https://www.cloudflare.com/security-policy/
8. https://kwit.pl/polityka_prywatnosci
9. http://www.listonic.com/content/pl/polityka-prywatnosci/

§ 7 Podatki

Nagrody zwykłe otrzymane w konkursie podlegają opodatkowaniu zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Użytkownicy serwisu zobowiązani są do podania danych niezbędnych do wystawienia informacji podatkowej / PIT 8-C/. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wystawiony PIT z powodu niepodania lub podania błędnych danych

Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić Administratora o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Administrator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.
Użytkownik może zgłaszać reklamacje w następujący sposób: na adres korespondencyjny oraz na adres poczty elektroniczne. W reklamacji Użytkownik powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj nieprawidłowości. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Użytkownika o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 9 Rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory pomiędzy Administratorem a Użytkownikami wynikłe na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym: według miejsca zamieszkania pozwanego, według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem, według miejsca wykonania umowy.
W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Administratorem a Użytkownikami, Użytkownik ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową oraz ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.

Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Użytkownikiem a Administratorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.
Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10 Odpowiedzialność, prawa i obowiązki Administratora

Administrator wraz z Użytkownikami dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczane w Serwisie były zgodne z niniejszym Regulaminem i zasadami „Netykiety” Administrator może usunąć lub modyfikować Zawartość zamieszczoną przez Użytkowników w Serwisie, jeżeli jest ona sprzeczna z celami Serwisu, narusza warunki „Netykiety” lub warunki niniejszego Regulaminu. W szczególności Administrator ma prawo usunąć z Serwisu daną Zawartość po uprzednim otrzymaniu zgłoszenia „nadużycia” na tę Zawartość. Informacje o usunięciu lub modyfikacji Zawartości albo zgłoszeniu nadużycia wysyłane są na adres email użytkownika podany podczas rejestracji. Osoby korzystające z Zawartości zawartych w Serwisie czynią to na własną odpowiedzialność. Administracja serwisu Najlepszewkuchni.pl dokłada wszelkich starań, by publikowane informacje, przepisy i porady zostały sprawdzone i były zgodne z prawdą, nie bierze jednak odpowiedzialności za ich wykorzystanie.

W celu korzystania z Serwisu Administrator zaleca korzystanie z niżej wymienionych przeglądarek internetowych: MS Internet Explorer 9.x - 11.x, Firefox 16.x - 22.x, Opera 10.x - 15.x, Google Chrome 20.x. – 28.x, Safari 5.x (Windows), Safari 6.x (OS X). Zalecane przeglądarki dla systemów mobilnych to: Android Browser w wersjach: 2.1, 2.2, 2.3, 3.0, 4.0, 4.1, 4.2, Opera Mini w wersjach od 5.0 do 7.0, iOS Safari w wersjach 3.2, 4.0-4.1, 4.2-4.3, 5.0-5.1, 6.0-6.1, Blackberry Browser w wersjach 7.0 i 10.0, Opera w wersjach 12.1 lub 15.0, Safari w wersjach 5.1 lub 6.0, Chrome w wersjach 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, Firefox w wersjach 20.0, 21,0, 22,0, 23.0, Internet Explorer w wersjach 9.0, 10.0, 11.0

§ 11 Postanowienia końcowe

Korzystając z Przepisów zamieszczonych w serwisie Najlepszewkuchni.pl należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Porady dotyczące odżywiania, zamieszczone w serwisie nie mogą zastąpić fachowej porady lekarskiej.
Korzystanie z serwisu www.najlepszewkuchni.pl oznacza pełną akceptację treści Regulaminu.

Wykorzystujemy pliki cookies.
Więcej Informacji o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce znajduje się w polityce plików cookies.